Trạng thái:
Đang chuyển nhượng
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
28
Số căn:
622
Quy mô:
11,000 m²
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang chuyển nhượng
Số Block:3 Số tầng:28
Quy mô:11,000 m² Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:622 Ngày hoàn thành:03/2019
?>
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang chuyển nhượng
Số Block:3
Số tầng:28
Quy mô:11,000 m²
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:622
Ngày hoàn thành:03/2019