Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đang mở bán
Giá: 10 tỷ
  • Số căn hộ: 293
  • Mật độ xây dựng: 63%
Đang chuyển nhượng
Giá: 3.4 tỷ
  • Số căn hộ: 1.152
  • Mật độ xây dựng: 40%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931.820.448