Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đang chuyển nhượng
Giá: 3.560 tỷ
  • Số căn hộ: 960
  • Mật độ xây dựng: 40.64%
Đang chuyển nhượng
Giá: 2 tỷ
  • Số căn hộ: 622
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang chuyển nhượng
Giá: 3.4 tỷ
  • Số căn hộ: 1.152
  • Mật độ xây dựng: 40%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931.820.448